آموزش بافت لانه زنبوری با دو میل و قلاب به صورت ساده

به گزارش مجله گیتی رو، بافتنی هنر صبر، تکرار و تمرین است تا به مرور دستان هنرمند شما قادر به خلق هنرهای زیبا و چشم نواز شود. در این هنر مدل های بافت زیادی وجود دارد؛ مانند ذرتی، جو دانه، مدل پیچ و یا بافت لانه زنبوری و … . با استفاده از این مدل بافت ها شما می توانید بافتنی های مدل دار زیادی را با سلیقه خود ببافید؛ از بافت شال گردن گرفته تا بافت سویشرت کلاه دار! در این مطلب با آموزش بافت لانه زنبوری با دو میل با شما خواهیم بود.

آموزش بافت لانه زنبوری با دو میل و قلاب به صورت ساده

طرز بافت لانه زنبوری با دو میل

آموزش بافت لانه زنبوری با دو میل

برای مدل بافت لانه زنبوری با دو میل لازم است ابتدا 24 دانه سر اندازید.

رج1:

حال 2 دانه برای حاشیه می بافیم، 2 دانه از زیر می بافیم، دانه بعدی را به میل گرفته و نخ را دوبار دور میل می پیچیم و می بافیم و یک دانه هم به همین شکل می بافیم.

سپس 4 دانه از زیر بافته و دانه 5 را هم دو بار به دور میل می پیچیم و می بافیم.

دانه بعد از آن را هم دوبار به دور میل می پیچیم.

سپس باز هم 4 دانه از زیر و دانه بعدی را از رو باز هم دو بار به دور میل می پیچیم تا آخر رج به همین شکل ادامه می دهیم.

رج 2:

دانه های زیر را از رو می بافیم، 2 دانه ای که 2 بار به دور میل پیچیده بودیم را نمی بافیم و فقط از میل در آورده و به میل بعدی می فرستیم. تا آخر رج به همین شکل ادامه می دهیم.

رج 3:

حال 2 دانه حاشیه می بافیم. بعد دو دانه را از میل سمت راست در آورده و یکی از دانه هایی را که در رج قبل نبافته بودیم را به میل سمت راست گرفته، و بعد 2 دانه ای که در آورده بودیم را به میل گرفته و به میل سمت چپ انتقال داده و این 3 دانه را از زیر می بافیم.

سپس دانه بعدی از 2 دانه نبافته رج قبل را، از میل خارج کرده و 2 دانه از میل سمت چپ به میل سمت راست گرفته و دانه ای را که در آورده بودیم را به میل چپ می گیریم.

بعد 2 دانه سمت راست را به میل چپ آورده و بازهم دانه ها را از زیر می بافیم. تا آخر رج این کار را تکرار می کنیم.

رج 4:

همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

رج 5 و رج های بعد:

رج 5 را مثل رج اول می بافیم و در ادامه 4 رج ذکر شده تکرار می شوند.

حال به انتهای بافت لانه زنبوری با دو میل رسیدیم و خواهید دید که بافتی زیبا شکل می گیرد. البته بافت این مدل با کاموای زرد بسیار زیباتر جلوه خواهد نمود.

طرز بافت کندو با دو میل

با دومیل سایز 7، 26 دونه سربگیرید.

رج 1: تمام دانه ها از رو

رج 2: تمام دانه ها از زیر

رج 3: تمام دانه ها از رو

رج 4: یکی از زیر، *(3 تا از رو، 2تا دونه با نخ در جلو رد کنید، 3 تا از رو) * تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 5: یکی از زیر، *(3 تا از زیر، 2تا دونه با نخ در پشت رد کنید، 3 تا از زیر) * تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 6: یکی از زیر، *(3 تا از رو، 2تا دونه با نخ در جلو رد کنید، 3 تا از رو) * تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 7: یکی از زیر، *(3 تا از زیر، 2تا دونه با نخ در پشت رد کنید، 3 تا از زیر) * تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 8: یکی از زیر، *(3 تا از رو، 2تا دونه با نخ در جلو رد کنید، 3 تا از رو) * تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 9: یکی از زیر، *(3 تا از زیر، 2تا دونه با نخ در پشت رد کنید، 3 تا از زیر) * تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 10: یکی از زیر، *(3 تا از رو، 2تا دونه با نخ در جلو رد کنید، 3 تا از رو) * تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 11: تمام دانه ها از رو

رج 12: تمام دانه ها از زیر

رج 13: تمام دانه ها از رو

رج 14: یکی از زیر، * (یک دونه با نخ در جلو رد کنید ، 6 تا از رو ، یک دونه با نخ در جلو رد کنید) * ، تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 15: یکی از زیر، * (یک دونه با نخ در پشت رد کنید ، 6 تا از زیر ، یک دونه با نخ در پشت رد کنید) * ، تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 16: یکی از زیر، * (یک دونه با نخ در جلو رد کنید ، 6 تا از رو ، یک دونه با نخ در جلو رد کنید) * ، تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 17: یکی از زیر، * (یک دونه با نخ در پشت رد کنید ، 6 تا از زیر ، یک دونه با نخ در پشت رد کنید) * ، تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 18: یکی از زیر، * (یک دونه با نخ در جلو رد کنید ، 6 تا از رو ، یک دونه با نخ در جلو رد کنید) * ، تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 19: یکی از زیر، * (یک دونه با نخ در پشت رد کنید ، 6 تا از زیر ، یک دونه با نخ در پشت رد کنید) * ، تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 20: یکی از زیر، * (یک دونه با نخ در جلو رد کنید ، 6 تا از رو ، یک دونه با نخ در جلو رد کنید) * ، تا دانه آخر ادامه دهید، دانه آخر: از زیر.

رج 21 تا 40: تکرار رج 1 تا 20

رج 41: تمام دانه ها از رو

رج 42: تمام دانه ها از زیر

رج 43: تمام دانه ها از رو کور کنید.

طرز بافت لانه زنبوری با قلاب (بافت پفکی)

به تعداد دلخواه زنجیره بزنید. اینها زنجیره پایه بافت هستند.

تعداد زنجیره ها باید عدد زوج باشد.

5 زنجیره زده و روی آخرین زنجیره پایه بلند ببافید.

تا انتها رج یک زنجیره زده ، یک زنجیره پایه را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید.

نخ رنگ بعدی را وصل کنید.

4 زنجیره و یک گره پفکی بزنید.

گره پفکی: 5مرتبه (نخ را دور قلاب انداخته،از زیر زنجیره نخ بگیرید.) نخ را از همه رد کنید جز اولین نخ، دو تا یکی کنید.

بافت لانه زنبوری با دو میل و قلاب ساده

تا انتها رج ، 4 زنجیره زده ، یک خانه را نبافته و در خانه بعدی گره پفکی بزنید.

پفکی آخر را که بافتید کمی نخ را بکشید و قطع نکنید.

کار را برگردانید، نخ رنگ بعدی را به بالای آخرین پفکی وصل کنید.

4 زنجیره زده و در خانه خالی رج اول پفکی ببافید

تا انتها رج 4 زنجیره زده و در خانه خالی بعدی رج اول پفکی بزنید.

4 زنجیره زده و کنار اولین پفکی رج قبل یک پایه بلند طویل ببافید.

بافت لانه زنبوری با دو میل و قلاب به صورت ساده

روی پایه بلند نخ رنگ بعدی را وصل کنید.

تا انتها رج 4 زنجیره زده و روی پفکی سفید پفکی ببافید.

اگر بخواهید رنگ ها را تکرار کنید سعی کنید در کنار کار کشیدگی نخ کم باشد.

هر رج نخ ها را از میان هم رد کنید.

با رنگ سفید روی نارنجی ها را پفکی می بافیم.

بین پفکی ها هم مثل رجهای قبل 4 زنجیره است.

در انتها دور کار را توربافی کرده یا حاشیه بزنید.

برای توربافی 4 زنجیره و یک پایه بلند ببافید.

آموزش تصویری بافت لانه زنبوری با دو میل و قلاب

سخن آخر

امیدواریم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید و بتوانید براحتی مراحل بافت لانه زنبوری با دو میل را طی کنید. اگر شما از علاقمندان کار با کاموا هستید، به شما پیشنهاد می کنیم حتما سری هم به مطالب آموزش بافت روسری کلاهی زنانه در چند گام ساده و آموزش 3 مدل بافت کلاه دخترانه نو و زیبا (کج، برگی و ساده) بزنید.

همچنین از قلم نیاندازید نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 15 مرداد 1400 بروزرسانی: 15 مرداد 1400 گردآورنده: gitiro.ir شناسه مطلب: 1831

به "آموزش بافت لانه زنبوری با دو میل و قلاب به صورت ساده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آموزش بافت لانه زنبوری با دو میل و قلاب به صورت ساده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید