تدوین آیین نامه تازه شورا های صنفی علوم پزشکی زمان بر است

به گزارش مجله گیتی رو، عضو هیأت مرکزی نظارت بر شورا های صنفی تدوین آیین نامه تازه شورا های صنفی دانشجویان علوم پزشکی را فرایند ای زمان بر دانست و گفت: آیین نامه تازه برای دو سال ابلاغ می گردد.

تدوین آیین نامه تازه شورا های صنفی علوم پزشکی زمان بر است

به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران، محمد حسین صادقیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیأت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی گفت: اعضای ناظر بر هیأت مرکز نظارت بر شوراهای صنفی متشکل از معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دو عضو از معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دو عضو دانشجویی و مدیر دانشجویی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت است.

وی اضافه کرد: این کمیته تخصصی کوشش دارد تا با نگاه ویژه به قوانین بالادستی که در این حوزه مصوب شده است و مهمترین این قوانین متعلق به شورای عالی انقلاب فرهنگی است، آیین نامه های قبل را جلوی خود بگذارد و بر اساس احتیاج روز آیین نامه تازه را تدوین کند.

صادقیان درباره بازبینی آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران، گفت: برای بازبینی آیین نامه شورای صنفی مانند هر بازبینی دیگری، احتیاجمند چندین جلسه هستیم تا پیشنهادات در هر جلسه عنوان شود و بر اساس این پیشنهادات که از سوی اعضای تخصصی بیان می شود به خروجی مد نظر برسیم.

وی یادآور شد: قطعا این مهم در یک جلسه قابل جمع بندی نیست و در چند جلسه به آنالیز موضوعات و کلیات خواهیم پرداخت تا به تدوین آیین نامه تازه برسیم. پس از تدوین، آیین نامه باید به کمیته حقوقی وزارت بهداشت رفته و در این کمیته تطبیق های لازم و جرح و تعدیل اتفاق خواهد افتاد که در مجموع این فرایند زمان بر است.

نظرات و پیشنهادات دانشجویان در بحث تدوین آیین نامه و پیش نویس اولیه دارای کاربرد است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید نمود: در این فاصله قطعا نظرات و پیشنهادات دانشجویان به وسیله شورای صنفی به معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و اعضای کمیته هیأت مرکزی نظارت خواهد رسید و در بحث تدوین آیین نامه و پیش نویس اولیه دارای کاربرد است.

وی اعتماد را مهمترین اصل در موفقیت در امور مختلف فرهنگی و دانشجویی دانست و اضافه کرد: نکته ای که دارای اهمیت بسیار است این که دانشجویان به سیستم وزارت بهداشت و مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اعتماد داشته باشند و اطمینان داشته باشند که افراد این حوزه هر روز اتفاقات تازهی را رقم می زنند و کوشش دارند تا حوزه فرهنگی و دانشجویی ارتقاء پیدا کند.

عضو کمیته هیأت نظارت بر شوراهای صنفی وزارت بهداشت گفت: در بحث شوراهای صنفی اتفاقاتی که باید خود دانشجویان برای حل آن یاری نمایند این است که مباحث رفاهی و صنفی دانشجویان را با جدیت دنبال نمایند تا تغییرات در این فضا برای دانشجویان قابل لمس باشد، این دو حوزه یعنی صنفی و رفاهی حوزه های بسیار وسیعی است و شامل موضوعات مهم دانشجویان مانند تغذیه، خوابگاه، سالن های ورزشی، ایاب و ذهاب، کتابخانه ها و هر آن چه که به حوزه زیست و معیشت دانشجویان باز می شود، می شود.

وی اضافه کرد: این موضوعات هر کدام به صوت جداگانه زیرشاخه هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و این گونه نیست که گمان کنیم این موارد بی اهمیت و یا بدون احتیاج به رسیدگی و پیگیری هستند. اصل موجودیت شوراهای صنفی و رفاهی همانگونه که از نامشان پیدا است موضوعات صنفی و رفاهی دانشجویان است.

صادقیان گفت: در این میان تشکل ها و نهادهای مختلف دانشجویی وجود دارند که هر کدام در حوزه خاص خود فعالیت می نمایند و این اختصاصی بودن فعالیت ها چیز تازهی نیست. به دیگر عنوان کار در حوزه فعالیت های تشکل های دانشجویی در حال تخصصی شدن است یعنی دیگر این گونه نیست که مانند قدیم جراح عمومی تمامی جراحی ها را انجام دهد و هر حوزه باید به وسیله متخصص خود درمان شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیان داشت: به واقع جامعه در حوزه بهداشت و درمان به سمت تخصصی و فوق تخصصی شدن رفته است و این را می توان در حوزه فعالیت های نهادهای دانشجویی دید.

شوراهای صنفی در بازنگری تازه آیین نامه دارای موارد تخصصی تر خواهد شد

وی گفت: شوراهای صنفی در بازنگری تازه آیین نامه دارای موارد تخصصی تر خواهد شد. در آیین نامه تازه در کوشش هستیم تا کمیته ها را تبدیل به کمیته دانشکده، کمیته خوابگاه و کمیته مراکز آموزشی درمانی کنیم یعنی با وجود اهمیت حضور و کوشش دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مراکز درمانی اما ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران و تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور شورای صنفی در مراکز آموزشی درمانی نداریم.

این مقام مسئول اضافه کرد: این حوزه کاملا متفاوت از حوزه خوابگاهی است و اعضای شورای صنفی که در مراکز آموزشی درمانی منتخب خواهند شد، وظایف صنفی و رفاهی کاملا متفاوتی با اعضای شورای صنفی در خوابگاه های دانشجویی دارند.

آیین نامه تازه برای دو سال ابلاغ می شود و در عرض دو سال آینده بار دیگر باید بر اساس اقتضائات روز بازبینی می شود

صادقیان با بیان این که این آیین نامه برای دو سال ابلاغ می شود و در عرض دو سال آینده بار دیگر باید بر اساس اقتضائات روز بازیینی می شود، گفت: این اتفاق که اکنون معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت بازبینی و اصلاحاتی را روی آیین نامه فعلی انجام می دهد چیز تازهی نیست. متاسفانه این آیین نامه به هر دلیلی بازبینی نشده است و با قوت این فرایند در این دوره در حال اجرا است.

وی در مورد شایعات منتشر شده طی روزهای اخیر در مورد این نشست، گفت: متاسفانه فضای مجازی کل کشور فضایی رها شده است چرا که قوانینی که در این حوزه وضع شده است که قوانین دست و پا شکسته و بسیار ناچیزی است مورد توجه قرار نمی گیرد. مردم باید در کشور به من قانون را دوست دارم اهتمام بورزند زیرا تا زمانی که احترام به قانون را نداشته باشیم زندگی در جامعه سخت خواهد شد.

عضو کمیته هیأت نظارت بر شوراهای صنفی وزارت بهداشت با اشاره به بعضی نقدها در مورد فضای رسانه ای شوراهای صنفی بعد از بازنگری در آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران، گفت: بهتر است که ما در حوزه نهادهای دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از منبع وزارت بهداشت برای انعکاس اخبار خود استفاده کنیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران دغدغه تیم تازه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت را ارتقای زیست دانشجویان عنوان نمود و گفت: در پیش نویس اولیه آیین نامه این موضوع دیده شده و خواهش ما این است دانشجویان با مسئولان خود همراهی بیشتری داشته باشند و تغییرات را عاملی برای رشد بدانند و به مسؤولان دلسوز خود اعتماد نمایند.

عضو هیأت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران وزارت بهداشت، گفت: تیم معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت بر اصل شفافیت اهتمام دارند و در نشست دو تن از دانشجویان حضور داشتند و همه چیز با شفافیت عنوان شد و زمان داده شد تا در جلسه بعد دیگر پیشنهادات احتمالی مورد نظر دانشجویان عنوان شود تا در صورت امکان در آیین نامه قرار گیرد. این شفافیت باید اعتماد را در پی داشته باشد تا هیچ چیز پشت در بسته اتفاق نیفتاده است.

قانون می گوید حوزه صنفی و رفاهی تنها حوزه ای است که دانشجویان عضو شوراهای صنفی حق فعالیت در آن دارند

وی در مورد تاکید بعضی اعضای شوراهای صنفی دانشجویان به حضور در مباحث آموزشی دانشجویان، گفت: این درخواست مانند این است که بگوییم معاون یک بخش بیاید و در بخش های دیگر دخالت نمایند و بگوید من این حق را دارم. به واقع قوانین بالادستی که در حوزه شورای صنفی وجود دارد مشخصا دارد می گوید حوزه صنفی و رفاهی تنها حوزه هایی است که دانشجویان عضو در شوراهای صنفی حق دارند در آن فعالیت نمایند.

صادقیان گفت: حضور دانشجویان در کنار مسئولان در بخش های مختلف اتفاق بسیار مبارکی است زیرا موجب می شود این دانشجویان که در آینده مدیران ارشد کشور خواهند بود در حوزه مسئولیتی خود دارای تجربه شوند اما این حضور باید بر اساس قانون و ظابطه باشد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت در کوشش هستیم شورای مشورتی آموزش ایجاد کنیم تا این شورا موضوعات آموزشی دانشجویان را دنبال نمایند، همچنان که کانون های فرهنگی تنها امور فرهنگی کانونی خود را باید دنبال نمایند، انجمن های علمی امور علمی حوزه خود را باید دنبال نمایند، قطعا کوشش در شوراهای صنفی موجب کسب موفقیت های بیشتر برای دانشجویان است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 5 تیر 1401 بروزرسانی: 5 تیر 1401 گردآورنده: gitiro.ir شناسه مطلب: 2160

به "تدوین آیین نامه تازه شورا های صنفی علوم پزشکی زمان بر است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تدوین آیین نامه تازه شورا های صنفی علوم پزشکی زمان بر است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید